Zamek Tmogvi / ციხე თმოგვის

Pierwszy album z Gruzji. Zawiera on zdjęcia z najciekawszej przygody w Gruzji – zdobycia zamku Tmogvi (a tak naprawdę Tmok/Tmkaberd), który leżał na ormiańskim szlaku handlowym na szczycie góry, przy rzece Kur (po zmianach administracyjnych Mtkvari). Zamek zdobyliśmy około godziny 21, zmusiło to nas do spędzenia nocy na samym szczycie góry. Brak światła wokół pozwolił nam oglądać drogę mleczną i spadające perseidy.
Oczywiście nasłuchałem się, że to był głupi i szalony pomysł by zdobyć ten zamek bez dokładnych map i z bardzo źle oznaczonym szlakiem, ale koniec końców udało się i myślę, że było warto. Życzę miłego popasu oczu.

Spanie na zamku Tmogvi

Tak nas przywitał poranek 🙂 Chciałoby się codziennie budzić w takich warunkach,

Posted by Michał Hasan Rowicki on Thursday, June 19, 2014

**************************
Dodatkowe informacje:
Lokalizacja:
Ruiny zamku Tmok zachowały się na szczycie góry wznoszącej się na lewym brzegu rzeki Kur (Mtkvari), półtora kilometra w kierunku południowo-zachodnim od wioski Tmok (dawniej znanej jako Margastan, dziś oficjalnie przemianowaną na Tmogvi).

Pochodzenie nazwy:
„Tmogvi” wywodzi się od słowa „mog” armeńskiego wyrazu będącego synonimem pogańskiego duchownego i maga.

Historyczne wprowadzenie:
Pierwsza historyczna informacja o zamku Tmok pochodzi z IX wieku, kiedy został zdobyty podczas arabskich najazdów na region.
Katastrofalne trzęsienia ziemi w 1089, 1283 i 1319 miały poważny wpływ na uszkodzenie budowli.
Dostępne źródła milczą o istnieniu budynku, aż do XV wieku. Kolofon książki rękopiśmiennej datowany na ten okres (1410) zawiera informacje, mówiące, że w tym miejscu urodził się „Błogosławiony i niezwyciężony filozof St. Grigor Tatevatsy, genialny ormiański archimandryta”, „Urodził się w zamku Tmok w Gruzji…”.
Wzmianka z 1426r. odnotowuje: „W roku 1426 wspaniały, nie do zdobycia zamek Tmok, pod ochrona Sourba Astvatzatzina przez grzesznego pisarza [i] biskupa ojca Ani Hovhannesa…”.
Gruzińska i armeńska literatura zachowała część legend odnoszących się do okoliczności upadku zamku w następstwie inwazji Szacha Abbasa.

Opis architektury:
Zamek Tmok został zbudowany zgodnie z techniką i strategiczną pomysłowością przyjętymi w konstrukcji ormiańskich zamków w średniowieczu. Wrażliwe części kamiennego szczytu są wzmocnione przez mury obronne i półkoliste wieże. Wewnątrz twierdzy zachowały się pozostałości książęcego pałacu dokładnie wykończonego kamieniem jak również niektóre części murów oraz podziemne przejście prowadzące do rzeki Kur (wejście znajduje się przy południowym wejściu). Mury zamku zamykały wewnątrz siebie trzy górskie szczyty. Na każdym z nich znajdowała się wieża połączona z murem obronnym. Zamek posiadał trzy bramy z południa, północy i wschodu. Ostatni z nich prowadził do szczytu góry.

Dwie cerkwie:
W okolicach zamku zachowały się dwie cerkwie na zewnątrz murów. Jedna umiejscowiona jest na północny-zachód od zamku jest wycięta w skale, druga znajduje się na ekstremalnie nachylonym zboczu w wąwozie rzeki Kur. Są to ruiny niewielkiej kopulastej cerkwii jednonawowej ze śladami fresków wewnątrz.

Dodaj komentarz